Er zijn veel soorten werk binnen de rioleringswerkzaamheden. Bij huizen, op straat en in afgelegen gebieden etc. We leggen nieuwe rioleringen aan maar onderhouden ook oude rioolstelsels. 

Wat houd rioolwerk in?

Huisaansluitingen

Johan Hendriks van Warbij doet het renoveren van oude huisaansluitingen. Ze zijn meestal van Gres, deze worden verwijdert en vervangen door PVC. Daarnaast kunnen ze het riool aanleggen van nieuwbouwhuizen, dit wordt altijd met PVC gedaan.

Water afvoer

We kunnen drainage aanleggen op lastig toegankelijke plaatsen. Dan kan het regenwater in vrij verval weglopen naar een put, riool of de sloot. Het waterafvoer van straatwerk doen we door middel van het plaatsen van kolken en deze sluiten we op het hoofdriool aan door middel van het aanleggen van PVC buizen.

Buitengebieden

We hebben ook veel persrioolleidingen, inclusief putten, aangelegd. Vooral in buitengebieden worden deze rioleringen gebruikt. Daarnaast word er veel gebruik gemaakt van IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Hier heeft Johan Hendriks veel ervaring mee. Het is eigenlijk een miniwaterzuivering zodat het afvoerwater van een huis in de sloot geloodst kan worden.

Onder asfalt

We kunnen ook een riool onder de asfaltweg heen persen door middel van een staalpersing.

Direct contact?

Bel dan naar: + 31 (0) 6 - 51 222 355